O đila


 

This text will be replaced by the flash music player.

Muzika, obrada teksta, kao i aranžman Haris Džinović trajanje: 3.22

A MANGE ROMALEN O DJILA, DJILABAV TE NA SOVAV SO RAT. O DROMA ME LAKE DZAKERAV, ME PIJAV THAJ SUKAR DJILABAV. E ROMALEN VACAREN TE DZAVA, TE RODAVA LULUDJA PE DROM. ME MANGAV LA LAKE KA MERAV, VOJ MEKHLA MA ME SEM KORKORO. CHAJORIJA VON MANGE MANGENA, NI MANGAV ME LENDJE VACARAV. E ROMALEN VACAREN TE DZAVA, TE RODAVA LULUDJA PE DROM. ME MANGAV LA LAKE KA MERAV, VOJ MEKHLA MA ME SEM KORKORO.


download KARAOKE


download MIDI

(Visited 574 time, 1 visit today)