O deves 

This text will be replaced by the flash music player.

Obrada muzike i teksta kao i aranžman Haris Džinović trajanje: 3.12

O DEVES KANAPA SHERA CJATI COM TU CENDER KANA BEGEJA AMAR JATER KANA OSHAT RATI CAVO CAVO LIDJIJA. JOM CORDJA ROMALE LASHAT RATI NAR ROMENGE U DLUZA RAKIRE A ROMA A SANA PERAKIR NANE MEKTER NESHU KIRDJIVEN. AN NE, NE, AJ NE, NE,  A ROMA A SANA PERAKIRNA NEKTER NESHU KIRDJIVEN. PASHOVESHKANAVA DUZHRAKIRNANE TOLJKO SERIH U KANA LASHA DJEJ OPHOJ THENCA PHOJO NE MARERNA DLOVUR DON MAN GIL GENE.

(Visited 118 time, 1 visit today)